Inn på tunet er utbredt over hele landet og på youtube ligger flere videoer som presenterer hva Inn på tunet kan tilby av tjenester. Her er et lite utvalg filmer.

Garden som pedagogisk ressurs i Inn på tunet Møre og Romsdal

Rusomsorg i Inn på tunet Møre og Romsdal

Kongsberg Kommune Inn på tunet

Demensomsorg i Inn på tunet Møre og Romsdal

Inn på tunet presentasjon teaser

Hesteassisterte intervensjonar i Inn på tunet Møre og Romsdal

IPT - Gården som læringsarena

Leve hele livet - kvalitetsreform for eldre

Olaug og Erna Solberg Inn på tunet