Inn på tunet Midt-Norge

Leder: Svend Hov
Epost: svend_hov@hotmail.com
Telefon: 416 56 141
Post: Gyllevegen 5, 7224 Melhus