VELKOMMEN TIL INN PÅ TUNET MIDT-NORGE

Inn på tunet Midt-Norge er en interesseorganisasjon som er åpen for alle. Våre medlemmer består av selvstendige gårder som tilbyr ulike tjenester eller gårdbrukere som ønsker å starte Inn på tunet virksomhet. Kjøpere av slike tilbud og ellers alle interesserte kan også være medlem hos oss. Vår ambisjon er å bidra til å synliggjøre og styrke næringen. Dette gjør vi gjennom faglig og sosialt påfyll i nettverket og aktiv markedsføring.

Oppvekst og opplæring

Allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, gården som opplæringsarena, med mer

Helse og omsorg

Rus, funksjonshemming, psykisk helse, demensomsorg, med mer

Arbeidstrening og rehabilitering

Noen ganger trenger man trening og mestring for å komme seg tilbake i arbeid

SAMARBEID MED MANGE FORSKJELLIGE GÅRDER

I tillegg tilbyr "Inn på tunet" tjenester innen integrering av innvandrere og flyktninger, språkpraksis, kriminalomsorg og forebygging. Barn og familie = gårdshelger, avlastning, ferieopphold.